ประเภทของกล้องวงจรปิด

ประเภทกล้องวงจรปิดรูปแบบการทำงานในแบบเฉพาะ

cctvลักษณะการใช้งานของกล้องวงจรปิดในแบบที่ใช้ได้เฉพาะหรือทำงานที่เหมาะสำหรับกับลักษณะงานเช่นกล้องวงจรปิดที่ใช้ภาย นอกกล้องวงจรปิดที่ใช้สำหรับภายในโดยกล้องวงจรปิดแบบซ่อนโดยแต่ละตัวจะมีรูป แบบในการทำงานที่แตกต่างกันหรือลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันดังเช่นกล้องวงจรปิดลักษณะที่เหมาะกับภายนอกจะเป็นแบบกล้องวงจรปิดที่เป็นทรงกระบอกซึ่ง ลักษณะเฉพาะตัวด้านกล้องวงจรปิดแบบทรงกระบอกตัวกล้องวงจรปิดจะมีรูปแบบคล้าย กับกระบอกสามารถกันน้ำกันฝนทนแดดได้ซึ่งลักษณะภายนอกจะเหมาะสมต่อการที่จะ ต้องเดินสายเพื่อที่ระบบสัญญาณจะเสถียรกว่าแบบไร้สายกล้องวงจรปิดแบบที่ ใช้สำหรับภายในคือกล้องวงจรปิดแบบโดมจะเหมาะสมการเลือกใช้ที่เป็นลักษณะภาย ในเพราะโดมไม่สามารถกันน้ำกันฝนได้จึงจำเป็นต้องติดตั้งได้เฉพาะกับภายใน ซึ่งโดมจะสวยงามกว่าการติดตั้งแบบกระบอกและโดยปกติลูกค้าจะนิยมติดตั้งภายใน มากกว่าเพื่อด้านความสวยงามกลมกลืนกับบ้านหรือด้านมุมมองของกล้องก็เหมาะสมการติดตั้งภายในกล้องวงจรปิดแบบซ่อนคือกล้องวงจรปิดที่มีขนาดเล็ก กะทัดรัดเหมาะสำหรับการติดตั้งบริเวณบ้านหรือนอกบ้านบริเวณโรงรถส่วนภายใน บ้านการติดตั้งกล้องวงจรปิดประเภทซ่อนนั้นก็จะต้องติดตั้งกับฝาผนังหรือห้อง ที่มีทรัพย์สินมีค่าที่กว่าจะสูญหายหรือไม่ต้องการให้รู้จึงเหมาะสมกับที่จะ ติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบซ่อน

ด้านความสำคัญของกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดมีเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่ สำหรับหรือบุคคลที่กำลังคิดที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดด้านความจำเป็นควรศึกษา ก่อนว่าจะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อประโยชน์ในด้านใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูง สุดสำหรับความจำเป็นในรูปแบบต่างๆทุกคนมีความจำเป็นที่ต้องใช้ซึ่งมีความ คล้ายคลึงกันคือต้องการทำการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยหรือให้เกิดประโยชน์ ส่วนรวมด้านประโยชน์ส่วนรวมในที่นี้คือการติดตั้งกล้องภายในโรงพยาบาลหรือ ทางสี่แยกตามท้องถนนทั่วไปแล้วแต่ต้องการจะติดตั้งแบบไหนเพื่อนำไปใช้งานกล้องวงจรปิดมีมากมายหลายประเภทคือกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก

กล้องวงจรปิดแบบไอพี กล้องวงจรปิดแบบโดม กล้องวงจรปิดแบบทรงกระบอก กล้องวงจรปิดแบบHD-CVI กล้องวงจรปิดแต่ละชนิดที่กล่าวมานั้นมีระบบคุณภาพด้านความคมชัดของภาพที่ไม่ เหมือนกันเช่นระบบอนาล็อกจะได้ภาพธรรมดาแต่สามารถมองรู้เลยว่าเป็นเพศไหนแต่ ไม่ถึงกับชัดมากด้านระบบกล้องวงจรปิดแบบไอพีหรือกล้องที่มีเลขIP Addressซึ่งอยู่ในตัวกล้องระบบไอพีมีทั้งแบบเดินสายและแบบไร้สายกล้องวงจร ปิดแบบไอพีจะมีความละเอียดในด้านคุณภาพของภาพที่ชัดมากกว่าระบบอนาล็อกและ ระบบไอพีสามารถเลือกหามาติดตั้งเองได้ในระบบไอพีจะมีแบบประเภทไร้สาย

ด้วยแต่ถ้าแบบเดินสายถ้าสามารถเดินเองได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องจ้างช่างส่วน กล้องวงจรปิดแบบโดมหรือกล้องวงจรปิดแบบภายในซึ่งลักษณะของกล้องโดมจะมี ลักษณะเล็กกะทัดรัดเหมาะสมด้านการติดตั้งแบบภายในและด้านความสวยงามกล้องโดม จะดีกว่าและสาเหตุที่กล้องโดมไม่เหมาะกับการติดตั้งแบบภายนอกก็เพราะว่า กล้องวงจรปิดชนิดโดมโดยสามารถกันน้ำได้เมื่อฝนตกกล้องวงจรปิดประเภททรง กระบอกหรือกล้องวงจรปิดแบบภายนอกด้านลักษณะตัวกล้องวงจรปิดแบบทรงกระบอกจะ แข็งแรงและสามารถกันน้ำกันฝนได้จึงเหมาะกับการติดตั้งภายนอกตัวอาคารหรือตาม ชายคาบ้านได้กล้องวงจรปิดระบบHD-CVI หรือกล้องวงจรปิดอนาล็อกแบบใหม่ซึ่งเป็นระบบภาพแบบHDส่วนในด้านราคาจะสูง กว่าระบบอนาล็อกนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะหากท่านใดสนใจที่จะเปลี่ยน ระบบจากอนาล็อกเป็นHD-CVIก็สามารถเปลี่ยนได้เลย