Ip camera กับเทคโนโลยีบีบภาพ

Ip Camera เทคโนโลยีการบีบอัดภาพ (Video Compression)

Ip cameraIp Camera ในอดีตนั้นการบันทึกในแบบที่เป็นภาพนิ่ง หรือภาพเครื่องไหวนั้น จะมีขนาดไฟล์ข้อมูลที่ใหญ่ จึงได้มีการคิดวิธีการ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ออกมาเพื่อลดขนาดภาพ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลมากขึ้น ซึ่งจะลดความต้องการใช้ Bandwidth ของระบบในการส่งข้อมูลให้ได้คุณภาพมากขึ้น หรือใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด

ซึ่งในระบบIp Camera รุ่นใหม่ๆ ได้นำเอาเทคโนโลยีการบีบอัดภาพ อย่างเช่น MJPEG หรือ Motion JPEG ซึ่งเป็นการทำภาพนิ่งเหมือนกับที่ให้ในหน้าเว็บเพจ ทางด้านกราฟฟิค ซึ่งแต่ละเฟรมนั้น จะถูกนำมาเรียงแสดงผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวขึ้น คล้าย ๆกับการสร้างอนิเมชั่นภาพเคลื่อนไหว ซึ่งไฟล์ภาพแบบ MJPEG จะมีคุณภาพความละเอียดสูงมาก แต่จะมีข้อเสียตรงที่ไฟล์ข้อมูลมีขนาดใหญ่ทำให้ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเยอะ ทั้งการส่งไฟล์ข้อมูลภาพผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะกิน Bandwidth มากกว่าปกติด้วย

หรือการใช้เทคโนโลยีภาพแบบ H.264 หรือ MPEG-4 Part 10 จะใช้วิธีการสร้างภาพ (i-frame) ด้วยการแบ่ง block พื้นที่ย่อย ๆ 4×4 pixel แล้วสร้างภาพด้วย pixel ทั้งในแนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยง โดยการสร้างภาพในลักษณะนี้จะช่วยลดขนาดของไฟล์ได้มากเลยทีเดียว ซึ่งลดลงถึง 80% เมื่อเที่ยวกับไฟล์ MJPEG โดยเทคโนโลยีภาพ H.264 นั้นมีความยืดหยุ่นสูงมาก สามารถกำหนดขนาดและรูปร่างของ Block ได้อย่างอิสระ ซึ่งเมื่อต้องการค้นหา block ที่เหมือนกันในการส่งข้อมูลไปที่ Motion Vector แต่ถ้าหากค้นหา Block ไม่ได้ใน I-frame ก็จะประมวลไปหาจาก Block อื่น ๆ ภายในเฟรมเดียวกันเพื่อนำมาแก้ปัญหาภาพแตก ซึ่งหลังจากการบีบอัดไฟล์ H.264 แล้วจะใช้เทคนิคพิเศษ Deblocking Filter เพื่อเป็นการคำนวณหาค่าสีที่ตรงกัน ของของรอยต่อระหว่างภาพ แล้วปรับ Pixel ที่รอยต่อนั้นทำให้ภาพเนียนมากขึ้น ซึ่งดูแล้วอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมาก แต่ก็ได้ภาพที่คุณภาพมากตามไปด้วยจริงๆ

ติดต่อซื้อกล้อง Ip Camera https://191cctv.com